Sunday Quotes


The last day of filming in Saint Thomas was great. It was just Kristen and I. The only time we were able to film with a nice weather. It was literally the last day of filming, and we were filming a scene in which we’re kissing in the ocean, all night. So it wasn’t a bad way to say goodbye. Then everybody stayed to watch the sunrise. It was beautiful.-Robert Pattinson

„Последният ден на снимките в Сейнт Томас беше чудесен. Бяхме само аз и Кристен. Това беше единственият път, в който снимахме при хубаво време. Буквално, последният ден на снимките и ние снимахме сцена, в която се целувахме в океана цяла нощ. Така че не беше лош начин да си кажеш довиждане. След това всички останаха, за да гледат изгрева. Беше красиво. – Робърт Патинсън (за края на снимките на „Зазоряване“)

Sunday Quotes


„The great thing about being a great actress is you can do everything and I think she can do anything she wants.“ 

Garrett Hedlund

„Великото нещо в това да бъдеш страхотна актриса е, че можеш да правиш всичко и аз мисля че тя може да направи всичко, което поиска.